ugandská káva

Přestože je Uganda vnitrozemský stát, tak má přístup k několika velkým vodním plochám, jako je Viktoriino jezero, Albertovo jezero, jezero Kyoga a Edwardovo jezero. Uganda se rozkládá na plošině s průměrnou nadmořskou výškou okolo 900 m. Převažuje zde tropické podnebí, které se však v různých částech země poněkud liší. Země vyváží kávu a dováží potraviny. Klimatické změny v Ugandě zřejmě způsobí, že tam za třicet let už žádná káva nebude.

Právě káva je přitom největším vývozním artiklem země. Uganda je jejím druhým největším africkým exportérem – po Etiopii. Pokud totiž průměrné světové teploty vzrostou o dva stupně nebo o víc, potom se téměř celá Uganda stane oblastí, která nebude pro pěstování kávy vyhovovat. Dojít k tomu může během čtyřiceti, nebo možná už během třiceti let.

Podle Programu na ochranu životního prostředí OSN se bude moci káva pěstovat jen v některých částech na okraji země. Mezitím se pěstitelé kávy budou muset přizpůsobit rostoucím teplotám.

V Ugandě se střídají dvě období dešťů, první od března do června a druhé od října nebo listopadu do prosince nebo ledna. Méně deště během března až června způsobilo sucha, snížení výnosů z úrody i počtu druhů rostlin. V pozdním období dešťů naopak přichází silnější a ničivější přívalové srážky způsobující povodně, sesuvy půdy a eroze.

V Ugandě se pěstuje kávovník robusta, jehož zrna se sbírají téměř v průběhu celého roku, a minimálně kávovník arabský. Zrna arabiky jsou velkozrnná, mají hnědozelené zabarvení a jsou drsnější v šálku.

Nepraná ugandská zrna robusty jsou označována jako:

– natural

– typ impala

– standard

– FAQ

– B.H.P.

Praná zrna potom jako:

– wugars W.Q.A.

– bugisu (o velikosti zrna AA, A, B, C)