Pěstování kávy se věnuje více než 50 států světa, nacházejících se v pásu mezi obratníkem Raka a Kozoroha. Zatímco arabika se převážně pěstuje ve Střední a Jižní Americe, v Africe je produkce arabiky podstatně menší a asijské země vč. Indonésie pěstují až na výjimky téměř výhradně robustu. Přesto podíl arabiky činí 75% celosvětové sklizně kávy a stále se zvětšuje. Význam jednotlivých zemí na produkci kávy se v průběhu času mění. Některé z nich jsou vyhlášenými světovými vývozci; kvalita kávy z ostatních zemí je slabší anebo není vůbec exportována.

Mapa oblastí pěstování kávy

vysvětlivky: r = robusta, a = arabica, m= obě odrůdy

Brazílie vypěstuje 39,3 milionů žoků (pozn. 1 žok = 60kg) kávy ročně, což je více než třetina celosvětové produkce. Možná překvapivě je na druhé příčce, co se pěstování a vývozu kávy týče, Vietnam, za ním následuje Kolumbie, Indonesie, Etiopie, Indie, Mexiko, Guatemala, Uganda a Pobřeží slonoviny. Těchto deset zemí patří mezi největší vývozce kávy na světě, existují však i další pěstitelé špičkové kvalitní kávy, jako například Kostarika, Jamajka nebo Keňa. Střední a Jižní Amerika vč. Karibské oblasti vyprodukuje 70% celkového objemu světové sklizně, Afrika 10% a Asie 20%.