bolivijská káva

Bolívie je vnitrozemský stát Jižní Ameriky. Na západě hraničí s Peru a Chile, na jihu s Argentinou, na jihovýchodě s Paraguayí a na východě a severu pak s Brazílií. Své jméno má po prvním prezidentu Simónu Bolívarovi. Bolívie patří k nejchudším a nejméně rozvinutým zemím Jižní Ameriky. Vinou politické nestability země většina jejích obyvatel, a zejména indiánů, dodnes žije ve značné chudobě. Bolivijské Andy jsou v podstatě náhorní plošinou, ohraničenou vysokými horskými hřbety. A právě v nejvyšších polohách Bolívie se pěstuje káva. Ještě nedávno používali Boliviané kávovník jako okrasný živý plot.

Hlavní město La Paz je hlavní město Bolívie a zároveň důležitým obchodním centrem s kávou.

Pěstuje se kávovník arabský v několika variantách. Zrna se zpracovávají suchou i mokrou metodou, oblíbenější je však mokrá cesta, kterou je zpracováno více než třičtvrtě všech zrn kávy. Zrna zemědělci sbírají ručně, čistí se na strojních zařízení a třídí elektronicky.

Káva pro komerční účely se v Bolívii začala pěstovataž v druhé polovině dvacátého století. V těch dobách totiž příroda nepřála Brazílii, přišel mráz, což byla velká rána pro kávový průmysl.

Kávová zrna se z Bolívie vyváží především do Německa a Švýcarska. Chuťově ovšem nepatří ke špičkové kvalitě a kromě toho mají sklon k vysoké hořkosti.

Kávovníky se pěstují v oblastech města La Paz a Santa Cruz, v údolí řeky Beni, okolo města Cochabamba. Zde jsou navíc plantáže i uměle zavlažovány, protože západní část Bolívie je velmi suchá a spadne zde málo srážek.

Označení zrn:

– la paz (nebo Yugas, Caupolican, Inquisivi)

– cochabamba (chapare)

– santa cruz (Ichilo)