Milovníci kávy, kteří vypijí až 25 šálků denně se dle vědců již nemusí obávat, že by nápoj nebyl vhodný pro jejich srdce. Předchozí studie zastávaly názor, že při větším množství kávy mohou tuhnout tepny a zároveň je vyvíjen velký tlak na srdce, což zvyšuje pravděpodobnost srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody.

Nová studie o více než 8 000 účastnících z celé Velké Británii ukázala, že pití 5 šálků denně, někdy dokonce až 25 šálků denně, není pro tepny více riskantní než konzumace jednoho šálku denně.

Výzkum, který byl částečně financovaný British Heart Foundation (BHF), byl prezentován na konferenci Britské kardiovaskulární společnosti v Manchesteru.

Odborníci z Queen Mary University of London (QMUL) rozdělili celkem 8 412 účastníků do tří skupin.

první skupině se nacházeli lidé, kteří vypili jeden nebo méně než jeden šálek kávy denně. Druhá skupina byla složena z lidí, kteří konzumují jeden až tři šálky denně. A třetí, tedy poslední výzkumný vzorek, byli ti, kteří pijí více než tři šálky denně.

Výsledek obrázku pro šálek kávy

Odborníci zjistili, že dokonce ani u těch, kteří konzumují 25 šálků denně nehrozí větší pravděpodobnost k ucpávání tepen. Všichni účastníci této studie podstoupili magnetickou rezonanci, kontrolu infračervených pulzních vln a výsledky se potvrdily i po zohlednění faktorů jako je věk, hmotnost nebo zda dotyčný účastník kouří či nikoliv.

Profesor Metin Avkiran, přidružený lékařský ředitel BHF, řekl, že studie „vylučuje jeden z potenciálních škodlivých účinků kávy na naše tepny“.

Druhá studie prezentovaná na téže konferenci zjistila, že lidé přijatí do několika nemocnic NHS se srdeční zástavou o víkendu nebyli ve srovnání s těmi, kteří byli přijati během týdne, vystaveni vyššímu riziku úmrtí. Studie, vedená odborníky z Astonské university, zahrnovala 4 803 lidí, kteří byli přijati do nemocnice se srdeční zástavou. Z celého článku plyne, že dřívější studie nemůžeme považovat za příliš relevantní.

Zdroj: https://www.theguardian.com/food/2019/jun/02/up-to-25-cups-of-coffee-a-day-safe-for-heart-health-study-finds