2-14_SW_ABCoffee„Budeme se snažit dostát svému jménu“ vtipkovala Kelly Zeissner, víceprezidentka nejlepší americké pražírny kávy. Již od roku 1993 tato Oaklandská společnost (Kalifornie – pozn.) vyhledává, praží a míchá kávy na základě přání zákazníků, přizpůsobuje nabídky zrnkové kávy a čajů včetně obvyklého balení.

Před pár lety společnost začala zkoumat cesty jak vylepšit řízení procesu odpadů. „Recyklovali jsme mnoho odpadu: plevel z kávy sloužil jako krmivo pro zvířata, jutové pytle na kávu byly využívány zahradnickými společnostmi.“ vysvětlila Zeissner.

Ale co balení, ve kterém byla káva posílána zákazníkům?

Kartonové krabice byly první na řadě. Každý týden se používalo 50 krabic pro místní dodávky malým odběratelům. Obvykle byly použity několikrát po sobě, ale pokaždé se nakonec skartovaly a byly nahrazeny jinými. Začátkem léta 2012 je společnost úplně nahradila 66 trvanlivými, opakovaně použitelnými ručními bednami. Tato snaha eliminovat plýtvání krabicemi a zároveň i výdajemi za nové poukázala na to, že jsou bedny ergonomicky výhodnější, protože mají rukojeti a lze je stohovat bezpečněji než tomu bylo u kartonových krabic.

Jedna nepříjemná záležitost však zůstala nevyřešena: plastové pytle. Zeissner se nelíbilo vysoké číslo opakujícího se plastového odpadu. Odhodlaná najít lepší cestu se začala zajímat o recyklaci: „nemohli jsme najít recyklátor pro plastové pytle,“ řekla.

Jedinečná výzva, řešení na míru

Výzva, které čelila, je nejlépe popsána interakcí s největším velkoobchodním zákazníkem pražírny: „pražili bychom kávu, balili ji do speciálně potažených potravinových sáčků, který je každý na přibližně 5 liber, a pro dodání balili do kartonových krabic – 10 sáčků v každé krabici.“ řekla. Zákazník by si následně vytvořil vlastní směs a přebalil zrna do nových plastových sáčků. Tato balení by pak byla navrácena zpátky ABS Roasting Company pro2-14_SW_ABCoffee-170 konečné přebalení do menších sáčků, které jsou poskytovány např. aerolinkám.

Společnost se dále zabývala myšlenkou odstranění pytlů a následném použití trvanlivých  obalových materiálů. Po důkladném průzkumu dostupných výrobků, koupila dva velké „Ropak hopper bottom bulk containers“ (tedy jakýsi kontejner s dolním sklápěčem pro vysypání) jako doplnění pro již stávající opakovaně použitelné kontejnery. 

Přestože byla tato investice poněkud nákladná, Zeissner ji byla schopna částečně kompenzovat náklady z grantů místní veřejné agentury StopWaste, jejíž zaměstnanci měli podíl na technické pomoci při výběru kontejnerů a jejich začlenění do výrobního procesu.

Nečekané výhody

Nový systém přepravy zavedený minulý rok probíhá hladce a přinesl pozitivní výsledky. Přeprava kávy ve větších baleních eliminuje náklady na nákup a likvidaci spojené s asi 1 000 plastovými sáčky každý týden. Protože jsou produkty přepravovány v úzkém kruhu mezi ABC Roasting Company a jejich zákazníky, kontejnery jsou snadněji sledovatelné a riziko ztráty je tak minimální.

Úspora práce se pak navíc ukázala být jako největší přínos na obou stranách. „V minulosti bychom strávili asi dva dny práce balením kávy do pytlů a poté vybalováním když přišli zpět. A náš zákazník by musel dělat to samé na své straně,“ vysvětlila Zeissner.

Zákazníci společnosti ABC Roastin Company zpočátku váhali provést tuto změnu, čemuž Zeissner přisuzuje obecnou averzi ke změně, kterou vidíme u většiny našich klientů. Toto je však místo, kde se budování vztahů vyplatilo. „V průběhu let se naši klienti dozvěděli, že nám mohou důvěřovat a věci, které děláme jsou v jejich nejlepším zájmu. Proto jsme tento krok mohli učinit bez větších problémů.“ řekla.

Zeissner byla podpořena výrazným snížením odpadu při nových přepravních a doručovacích procesech a stovkami dolarů úspor týdně, které přinesla společnosti.

Je odhodlána pokračovat ve svém úsilí o snižování množství odpadů a lepší účinnosti. „Ve zpětném pohledu to nezabralo tolik úsilí,“ řekla. „Doufám, že se ostatní společnosti nechají inspirovat a zváží podobné změny ve svém podnikání.“

Kdoví, třeba i vám šálek kávy pomůže v rozvíjení nápadů a bouři kreativních myšlenek.

 

Zdroj: www.greenbiz.com/blog/2014/09/12/coffee-roaster-abuzz-waste-prevention-strategy