Světoví milovníci kávy budou zaručeně potěšeni novou studií, která objevila, že by pravidelné popíjení tohoto bohatého, aromatického nápoje mohlo chránit před smrtelným typem rakoviny. Jednotlivci, kteří se účastnili studie a popíjeli čtyři nebo více šálků kávy měli o 20% menší pravděpodobnost vzniku maligního melanomu, než ti, kteří kávu nepili.
I přestože je studie podložena laboratorním zkoumáním, lidé by tyto výsledky neměli brát jako vodítko pro pití kávy a především by neměli zaměňovat opalovací krém s pitím kávy.

Do-You-Make-This-Mistake-When-Brewing-Coffee-ftrKožní melanom, forma rakoviny kůže, patří mezi nejběžnější typy rakoviny a je vedoucí příčinou pro úmrtí v důsledku rakoviny kůže v USA. Působení UV radiace je již známým faktorem, který může způsobovat tuto nemoc, avšak i ostatní faktory mohou hrát svou roli. Série laboratorních a zvířecích testů poukázala na fakt, že konzumace kávy může pomoci chránit před rakovinou kůže vyvolanou UV zářením, a studie provedené u lidí nyní indikovala souvislost mezi pitím kávy a nízkým procentem ne-melanových kožních rakovin. Studie, které se zabývají melanomy, však nezahálejí a publikují množství výsledků, které přinutili vědce nastartovat další studie.

Za účelem šetření se vědci nejprve zaměřili na téměř půl milionů seniorů, kteří neměli rakovinu. Tito vědci sledovali účastníky v průměru 10,5 let a požádali je, aby uvedli svou míru konzumace kávy a další faktory, které mohly ovlivnit riziko vzniku rakoviny, jako je konzumace alkoholu, kouření, BMI a cvičení. K posouzení, jak moc UV záření byli účastníci vystaveni, byly použity údaje NASA na množství slunečního světla, které bylo naměřeno v místě narození jednotlivých účastníků.

V průběhu studie bylo zaznamenáváno 2904 případů maligního melanomu, vedle toho 1874 případů melanomu „in situ“, což je velmi počáteční fázi melanomu. Poté, co byly vzaty v úvahu všechny proměnné, vědci zjistili, že ve srovnání s abstinenty v pití kávy, ti, kteří pili nejméně čtyři šálky kávy denně měli o 20% nižší riziko vzniku maligního melanomu. Zajímavé je, že dotyční neviděli žádný vztah mezi pitím kávy a rizikem vzniku melanomu, což by mohlo naznačovat, že nemoci mají různé příčiny.

Zjistili také, že byla tato souvislost pozorována pouze v kávě s obsahem kofeinu, nižší riziko vzniku maligního melanomu neplatilo pro ty, kteří pili kávu bez kofeinu. To by mohlo znamenat, že kofein je zodpovědný za ochranný účinek. Je však také možné, že káva bez kofeinu obsahuje různé množství jiných molekul, které mohly sehrát svou roli.

I když studií nelze prokázat, že nás káva opravdu chrání proti rakovině kůže, vědci navrhli několik potenciálních mechanismů, které by mohly tyto souvislosti pozorovat. Je například možné, že káva zabraňuje vzniku rakoviny, protože zabraňuje poškození DNA, nebo detoxikuje karcinogeny (tento proces byl pozorován v buněčné kultuře). Kromě toho, pražení kávy generuje vitamíny, u kterých bylo prokázáno, že chrání proti UV-indukované rakoviny kůže u myší.

I když je tato studie zajímavá, další výzkum je více než žádaný, neboť bylo šetření značně omezeno. Není jasné, která přísada by mohla mít tyto zjevné účinky. Kromě toho, jak zdůraznil Live Science, se studie spoléhala na sebehodnocení  a účastníci se navíc mohli lišit i v použití opalovacího krému.

Zdroj: www.iflscience.com