Tanzánie a dětiPěstování kávy je v Tanzánii naprosto běžné. ASi 95% kávy vypěstované v Tanzánii pochází z malých rodinných farem. Ti svou vypěstovanou kávu předávají podníkům, které se pak starají o další zpracování a prodej kávy. Zemědělci však nevydělávali tolik, aby mohli pokrýt alespoň základní náklady na život. Na začátku 30. let se několik stovek pěstitelů v regionu kagera spojilo do družstev Kagarwe a Kagera.

Region Kagera leží mezi velkými africkými jezery. Dnes tvoří tato oblast odlehlý kraj, ležící poblíž Viktoriina jezera, naseverozápadnímokraji Tanzánie. Ze začátku vše vypadalo nadějně, ale přírodní katastrofa způsobila, že ceny kávy z oblasti Kagera se propadly rekordně nízko. Příjmy farmářu klesly hluboko po d hranici chudoby. Nízké příjmy znamenaly velké problémy: nedostatek vzělání, potravy a téměř žádný přístup k lékařské péči. Od roku 1988 prodává tedy družstvo Kagera většinu kávu od svých zemědělců systmu Fair Trade.

V dalších letech se situace zemědělců výrazně zlepšila. Zlepšení samozřejmě neznamená, že by se životní podmínky dostaly na úroveň evropských států. Družstvo však získalo tolik peněz, aby mohlo přemýšlet nad tím, jak zlepšit žvotní podmínky v oblasti. Družstvo Kagera koupilo akcie v továrně na instatní kávu. To, se posílilo jejich postavení na domácím trhu v Tanzánii a snížilo nutnost závislosti na příjmech z vývozu kávových zrn. Další část financí použili na vytvoření školy pro děti z vesnic, které jsou součástí Fair Trade.

Velice důležitý projekt, který vznikl z uspořených financí družstva Kagera, je podpora ekologického zemědělství. Družstvo nabízí vyšší platby těm zemědělcům, kteří se dozhodli přejít na ekologický způsob pěstování kávy.

Důležitým výsledkem zapojení do Fair Trade je to, že zemědělci začali uvažovat o budoucnosti. Ne jen o tom, jak se dožijí dalšího dne, ale mohli začít plánovat, jak investují vydělané peníze. Farmáři mají nějakou naději, že díky společné snaze může být jejich budoucnost lepší.