V současné době čelíme komplikované situaci, která výrazně ovlivňuje dostupnost a ceny kávy po celém světě. Konflikt mezi Palestinou a Izraelem má rozsáhlé důsledky pro logistiku, zejména co se týče přepravy kávy z oblastí Dálného východu, jako jsou Indie a Vietnam. Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že lodě přepravující kávu, zejména druh Robusta, nemohou využívat Suezský průplav kvůli problémům v této oblasti.

Jedním z důsledků této logistické krize je zdvojnásobení času a nákladů na přepravu kávy do Evropy, což má za následek celkové zdražení této suroviny. Společnosti se snaží absorbovat část těchto nákladů, ale navzdory jejich úsilí je pravděpodobné, že ceny kávy na trhu vzrostou.

Několik faktorů přispívá k této situaci. Útoky Húsíů v Rudém moři, válka na Ukrajině a sucha v Panamském průplavu mají výrazný vliv na celosvětový obchod. Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) varuje před rozsáhlým narušením dodavatelských řetězců, což může mít za následek růst cen zboží.

Lodní doprava, zodpovědná za až 80 % celosvětového pohybu zboží, čelí významným problémům. Suezský průplav, klíčová vodní cesta spojující Středozemní moře s Rudým mořem, čelí útokům a ztrácí svou kapacitu. To vede k odklonění lodí na delší trasy, což zvyšuje náklady a dobu přepravy. Panamský průplav čelí extrémnímu suchu, což snižuje jeho kapacitu a zpomaluje celkový tranzit.

Náklady na přepravu se rapidně zvyšují. Přeprava kontejneru z Asie do Evropy se více než ztrojnásobila, což má významný dopad na ceny kávy. I když se může na první pohled zdát, že současné ceny nejsou rekordními hodnotami z doby pandemie, stále představují významný nárůst, který může ovlivnit celosvětový trh s kávou.

Narušení dodavatelských řetězců může vést k krátkodobému chaotickému stavu a zvýšeným nákladům. Dlouhodobě by to mohlo způsobit opětovnou inflaci zboží. Vyšší náklady na dopravu jsou faktorem, který může tlačit inflaci nahoru, a pokud situace přetrvá, může to mít dalekosáhlé ekonomické dopady.

Celkově lze konstatovat, že globální situace, zejména v důsledku logistických problémů spojených s válečnými konflikty a klimatickými změnami, výrazně ohrožuje stabilní dodávky a ceny kávy. Je nezbytné pečlivě sledovat vývoj událostí a hledat možnosti, jak minimalizovat dopady této krize na globální kávový trh.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.